Bestyrelsen

Bestyrelsen i B1913:

Erik Knudsen, formand.
Erik er øverste ansvarlig for klubben og indgår i sportsudvalget. Erik er med i samarbejdet med DBU-Fyn, Odensesamarbejdet og i mange andre udvalg.  

Bestyrelsen holder møde den første mandag i hver måned. Møderne varer fra 19.00 – 21.00. 

Mail: erkn@b1913.dk

Sune Thycosen, kasser.
Passer klubbens regnskaber og økonomiansvarlig ammen med formanden. 

Mail: Sunethycosen@hotmail.com 

Jette Jørgensen
Jette er ansvarlig for en masse ting i klubben, men først og fremmest cafeen og stadionsalg ved DS- hjemmekampe. 

Mail:  borge45@live.dk

John Nielsen
John indgår i det sportslige udvalg og aktiv i flere af de nedsatte arbejdsgrupper. John er ansvarlig for afvikling af jubilæet i dameafdelingen i år.  John er også klubbens storyteller. 

Mail:  info@hcaplus.dk

Petter Skov
Petter ansvarlig for hele kontingentopkrævningen, tilmelding af hold og har kontakten til mange forskellige hold i klubben. 

Mail: petter.skov@gmail.com

Klavs Skov
Ungdomsformand. Klavs sørger for ungdomsafdelingen, afvikler indendørsstævner og søger altid forældre til at hjælpe til. Klavs indgår i mange udvalg i klubben og har tæt kontakt til formanden. 

Mail: klavsskov@live.dk

Mathias Knudsen 
Mathias er sammen med Lars ansvarlig for intern og ekstern kommunikation i klubben. Mathias er også ansvarlig for den blå linje i at opbygge et sammenhængende seniorsystem på herresiden.

Mail: math347a@outlook.com

Lars Eriksen.  
Arbejder mest med kommunikation sammen med Mathias, deltager i samarbejdet samarbejdet med Odense Kommune og er bestyrelsens kontakt til dameafdelingen.

Mail : Lcer0657@gmail.com

Bestyrelsen er åben for at invitere andre med til bestyrelsesmøderne. Tidligere bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til bestyrelsen og klubfolk på nøgleposter deltager ofte i møderne.


Engang blå, altid blå