Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde den første mandag i hver måned. Møderne varer fra 19.00 – 21.00.

Bestyrelsen i B1913:

Erik Knudsen, formand.
Erik er øverste ansvarlig for klubben og indgår i sportsudvalget. Erik er med i samarbejdet med DBU-Fyn, Odense samarbejdet og i mange andre udvalg.  

Mail: erkn@b1913.dk
Tlf: 29 60 59 88


Sune Thycosen, kasser.
Passer klubbens regnskaber og økonomiansvarlig sammen med formanden. 

Mail: Sunethycosen@hotmail.com 
Tlf: 25 29 32 11


Jesper Lidastein Carlsen
Jesper er ansvarlig for klubbens hjemmeside og står for at få skabt en blå tråd i hele klubbens visuelle identitet på tværs af alle platforme. Har et tæt samarbejde med Lars og Mathias omkring kommunikationen i klubben.

Mail: jesper.carlsen@b1913.dk
Tlf: 30 68 16 29


Alexander Boe
Arbejder med tværgående arbejde og vidensdeling vedr. strategiens målsætninger og implementering.
Samt udvikler og bidrager til nye initiativer inden for klubbens vision, mission og strategiske målsætninger

Mail:  alexander.boe@b1913.dk
Tlf: 23 38 55 37


Petter Skov
Petter ansvarlig for hele kontingentopkrævningen, tilmelding af hold og har kontakten til mange forskellige hold i klubben. 

Mail: pesk@b1913.dk
Tlf: 23 66 30 81


Klavs Skov
Ungdomsformand. Klavs sørger for ungdomsafdelingen, afvikler indendørsstævner og søger altid forældre til at hjælpe til. Klavs indgår i mange udvalg i klubben og har tæt kontakt til formanden. 

Mail: ufm@b1913.dk
Tlf: 25 56 72 56


Mathias Knudsen 
Mathias er sammen med Lars ansvarlig for intern og ekstern kommunikation i klubben. Mathias er også ansvarlig for den blå linje i at opbygge et sammenhængende seniorsystem på herresiden.

Mail: mathias.knudsen@b1913.dk
Tlf: 53 55 75 09


Lars Eriksen.  
Arbejder mest med kommunikation sammen med Mathias, deltager i samarbejdet samarbejdet med Odense Kommune og er bestyrelsens kontakt til dameafdelingen.

Mail : lars.eriksen@b1913.dk
Tlf: 22 23 18 28


Bestyrelsen er åben for at invitere andre med til bestyrelsesmøderne. Tidligere bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til bestyrelsen og klubfolk på nøgleposter deltager ofte i møderne.


En gang blå, altid blå