Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde den første mandag i hver måned. Møderne varer fra 19.00 – 21.00.

Bestyrelsen i B1913:

Erik Knudsen, formand.
Erik er øverste ansvarlig for klubben og indgår i sportsudvalget. Erik er med i samarbejdet med DBU-Fyn, Odense samarbejdet og i mange andre udvalg.  

Mail: erkn@b1913.dk
Tlf: 29 60 59 88


Mathias Bjerring Knudsen, kasser.
Passer klubbens regnskaber og økonomiansvarlig sammen med formanden. 

Mail: mathias.knudsen@b1913.dk 
Tlf: 53 55 75 09


Jesper Lidastein Carlsen
Jesper er ansvarlig for klubbens hjemmeside og står for at få skabt en blå tråd i hele klubbens visuelle identitet på tværs af alle platforme. Har et tæt samarbejde med Mathias omkring kommunikationen i klubben.

Mail: jesper.carlsen@b1913.dk
Tlf: 30 68 16 29


Alexander Boe
Arbejder med tværgående arbejde og vidensdeling vedr. strategiens målsætninger og implementering.
Samt udvikler og bidrager til nye initiativer inden for klubbens vision, mission og strategiske målsætninger

Mail:  alexander.boe@b1913.dk
Tlf: 23 38 55 37


Petter Skov
Petter ansvarlig for hele kontingentopkrævningen, tilmelding af hold og har kontakten til mange forskellige hold i klubben. 

Mail: pesk@b1913.dk
Tlf: 23 66 30 81


Nils Kruse
Ungdomsformand. Nils sørger for ungdomsafdelingen, afvikler indendørsstævner og søger altid forældre til at hjælpe til. Nils indgår i mange udvalg i klubben og har tæt kontakt til formanden. 

Mail: nikr@b1913.dk
Tlf:


Peter Spenner 
Peter er sammen med ansvarlig for intern og ekstern kommunikation i klubben.

Mail: peter@spenner.eu
Tlf:


Majken Astrup  
Arbejder mest med kvindeafdelingen.

Mail : astrup1996@hotmail.com
Tlf:


Bestyrelsen er åben for at invitere andre med til bestyrelsesmøderne. Tidligere bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til bestyrelsen og klubfolk på nøgleposter deltager ofte i møderne.


En gang blå, altid blå