Børnepolitik

Boldklubben 1913´s Børnepolitik

Retningslinje: Omklædning før og efter fodbold:
Klubbens bestyrelse opfordrer til omklædning i klubben før og efter fodbold. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre.

Drenge og piger klæder altid om hver for sig

Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene

Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, mens børn klæder om og bader. 

Regel:
Kommunikation på sociale medier (eksternt) 

Klubben vil gerne promovere det fællesskab og den glæde, som fodbolden skaber for børnene. Men det understreges, at de sociale medier ikke skal være platform for holdningstilkendegivelser eller diskussioner. Kun positive historier og en ordentlig og positiv tone accepteres. 

Det enkelte hold eller den enkelte årgang opfordres til at udpege en SoMe ansvarlig, som uploader historier til klubbens fælles eksterne side, så der kan sikres balance i promoveringen. 

Hvis holdet/årgangen har sin egen Instagram-konto, sikres fællesskabet og referencen til klubben gennem anvendelse af disse fælles #: #vierdeblå #detnyeblå 
#børnenefracampusvej 

Regel:
Retningslinjer for brug af Facebook og Kampklar

Frivillige trænere har ret til fritid og til ikke altid at skulle være tilgængelig for spillere og forældre. Derfor er det klubbens holdning, at al skriftlig kommunikation foregår via KampKlar. Det er okay at oprette en billeddelingsgruppe på sociale medier, men træneren skal ikke være aktiv på gruppen ud over evt. småting.

Al tilmelding til aktiviteter skal ske via Kampklar, så vi kan sikre, at alle spillere er indmeldt i klubben og alle spillere/forældre modtager aktivitetstilbuddene. 

FB må bruges til billeder af holdets aktiviteter og hurtige beskeder a la vi mangler X til at hjælpe til sociale aktiviteter.

Når man som barn gerne vil ind i fodboldens fællesskab, har man ret til at blive en del af noget større og ret til at blive en del af hele fællesskabet dvs. også digitalt. Ethvert barn skal registreres og inkluderes i fodboldfællesskabet fra dag et både fysisk og digitalt, så barn/forældre oplever sig taget godt imod og så træneren på en nem og samlet måde kan administrere aktiviteter omkring holdet og vide at alle spillere/forældre modtager beskederne.

Regel:
Kommunikation mellem træner og børnene

Trænerne er frivillige kræfter uden pædagogisk uddannelse, og har ikke til opgave at opdrage på børnene under træning og kamp. De skal dog sørge for at være den gode rollemodel og tale pænt til spillerne, og derved lære børnene at tale ordentligt og respektere hinanden.

Såfremt træneren ikke formår at være den gode rollemodel, gennemføres der en dialog med vedkommende, for at drøfte om bestyrelsen kan være behjælpelig med værktøjer, der kan forbedre kommunikationen.

Regel:
Trænerne og forældrenes rolle i forhold til konfliktløsning

Fodboldtræning og kamp er ikke et pædagogisk fritidstilbud. Det er forældrenes ansvar at forberede deres børn til en adfærd der mindsker konflikterne når de færdes i klubben. Samtidig har trænerne ansvar for at være opmærksomme og forsøge at løse konfliktløsning før konflikten udvikler sig i fællesskabet. Dette oftest i fællesskab med forældrene. Er det ikke muligt at løse konflikten på kort sigt, kan træneren give barnet en ”time out” fra træning eller kamp.

Regel:
Forældrenerollen i forbindelse med træning og kamp

Vi forventer at forældrene er rollemodeller for deres børn i forhold til foreningslivet, og vi ønsker derfor, at man engagerer sig i foreningen på det plan det er muligt. Vi vægter et godt fællesskab forældrene i mellem og ser gerne, at man tager en kop kaffe og en hyggesnak sammen, mens børnene træner eller spiller kamp. I forhold til forældrenes adfærd på sidelinjen ved træning og kamp, forventer vi, at man bakker positivt op om alle børnene også modstanderne og generelt følger DBU´s 10 forældrebud:

 1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
 2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
 3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere
 4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
 5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
 6. Skab god stemning ved kampene – byd fx. udeholdets forældre på kaffe
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
 9. Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn
 10. Husk på, at det er dit barn som spiller fodbold – ikke dig
Regel:
Forældredeltagelse ved klubstævner og arrangementer

Klubben ønsker at bidrage positivt til børnenes dannelse som mennesker der også som voksne deltager aktivt i samfundet, foreningslivet og andre forpligtende fællesskaber som livet måtte byde på. Dette ønsker vi blandt andet at opnå ved at bruge børnenes egne forældre som rollemodeller. Derfor stiller B1913 krav til forældredeltagelse ved arrangementer.

Klubben afholder årligt stævner og kampe i eget regi samt i DBU regi.

Ved stævner afholdt i eget regi, stiller hvert barn med minimum en forældre til at hjælpe med klargøring, som dommer eller i salgsbod under afvikling, eller ved efterfølgende oprydning. Deltagelse registreres i den til arrangementet udarbejdede vagtplan. Såfremt der ikke er sikret forældredeltagelse, kan barnet ikke deltage ved stævnet. Der kan naturligvis gøres undtagelser i særlige tilfælde, hvor begge forældre er forhindrede i deltagelse.

Ved stævner og kampe i DBU regi, sørger forældregruppen for holdet der deltager, for at hjælpe trænere med at få mål på banerne, bemande Det Blå Hus før og under kampene, og rydde op efter kamp/stævne.

Udover kampe og stævner afholder klubben sociale arrangementer for børnene. Her opfordres forældre også til at bakke op ved deres barn deltagelse, såvel som at hjælpe med klargøring, afvikling og oprydning.

Regel:
Indhentelse af børneattest og evt. reference

Ved ansættelse af en ny frivillig træner, indhentes der altid børneattest samt evt. referencer fra tidligere klubber forud for opstart.

Regel:
Brug konkurrence med et udviklende fokus
(DBU’s Børneløfte #10)

Børn har ret til at være inkluderet og involveret og en del af et fællesskab. Derfor skal konkurrence benyttes på en udviklende måde, hvor børnene har lige gode muligheder for at opnå succes hver især. Det er afgørende, at konkurrence sigter mod den enkelte spillers udvikling, og at straf og belønning ikke sigter mod at ydmyge eller hævde nogen. Konkurrence kan være mod hinanden, med hinanden, mod sig selv og med sig selv. Børn skal lære at vinde og tabe – det er en del af fodboldens natur, men de voksne skal sikre, at det sker på en ligeværdig, respektfuld og motiverende måde, hvor det at tabe ikke er et tab af ansigt eller respekt.

Regel:
Procedure ved henvendelser om mobning, digital mobning

Ved mobning sætter træner nedenstående i gang: 

 • Undersøger i første omgang, hvad der er i spil 
 • Forsøger at kortlægge situationen så grundigt som muligt 
 • Tager hånd om situationen med alle de involverede parter (barn, forældre, ledere) 
 • Følger op på situationen løbende 
 • Er situationen fortsat ikke løst, udarbejdes der en handleplan for den konkrete situation, bestyrelsen skal inddrages, og der udpeges en tovholder.

Såfremt konflikten fortsat ikke løses efter gennemførsel af handleplanen, vil der fra bestyrelsen blive drøftet en evt. midlertidig og tidsbestemt bortvisning af den mobbende part.

Regel:
Retningslinjer for acceptabel og uacceptabel fysisk kontakt

Børn har ret til beskyttelse mod overgreb og krænkelser, og de voksne har ret til beskyttelse mod urigtig mistanke om samme. Derfor skal de voksne være særdeles opmærksomme på ikke at give anledning til evt. fejlfortolkninger i forbindelse med fysisk kontakt.

Det er okay at give hånd, give high-five, kramme og lægge en arm om skulderen på et barn, ligesom det er okay at trøste.

Det er uacceptabelt at berøre inderlår/skridt, numse og bryst/maveregionen, ligesom det er uacceptabelt at kysse (også på kinden eller andre steder).

Det er også uacceptabelt at udnytte sin større fysiske styrke til at udøve magt over et barn. 

Vold, trusler om vold, chikane og mobning accepteres ikke hverken fra træner, leder, forældre eller spillere. Og der skal straks handles på det fra trænerens/ledelsens side.

Ved overtrædelse af politikken SKAL formanden kontaktes, og vedkommende der har overtrådt retningslinjerne vil blive politianmeldt.


En gang blå, altid blå