Stort blåt overskud igen

Boldklubben 1913

Udgivet: 8 marts, 2022 Forfatter:

Læs om beretning, regnskab & valg fra årets generalforsamling

Tirsdag d. 8 marts 2022 afholdte Boldklubben 1913 den ordinære generalforsamling. 

Inden generalforsamlingens formelle start mindedes forsamlingen de medlemmer som i årets løb var gået bort. John Krølle Nielsen satte i denne forbindelse et par ord på de respektive medlemmers liv og virke i boldklubben. 

Formand Erik Knudsen bød forsamlingen velkommen.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen, og det blev godkendt af forsamlingen. 

Uddeling af pokaler: Æresmedlemmernes pokal blev overrakt af Kurt Grønning og tilfaldt Søren Tolberg. Albani-pokalen blev givet til Emil Peter Jørgensen, mens Lone Rasmussen-pokalen tilfaldt Emmeli Birkekjær Jakobsen.

Formandens beretning: Formand Erik Knudsen fortalte indledningsvis om status på det nationale fodboldcenter, samt en gennemgang af forløbet omkring velfærdens fundament og etableringen af de 5 nye kunstgræsbaner i Odense Kommune. Af beretningen fremgik endvidere en sportslig samt organisatorisk status for hhv. klubbens bedste herre – og damehold, ungdomsafdelingen, den øvrige senior-afdeling samt Old Boys afdelingen. Generelt har 2021 budt på en markant medlemsfremgang i alle afdelinger, hvilket bla. betyder at vi til foråret 2022 har 16 seniorhold tilmeldt til DBU’s turneringer, herunder 5 dame-senior-hold. 

Af formandens beretning fremgik endvidere information om klubbens eksterne samarbejder, bla. med Odense Kommune, samt en status fra DBU på den foreslåede reform af DBU Bredde.

Økonomisk fortsætter klubben den flotte vækst, hvilket har givet klubben en solid likviditet. Resultatet for året 2021 er et overskud på 455.000,- kroner.

Slutteligt blev der sendt en tak til de fonde som har støttet vores klub i 2021. Af regnskabet fremgik fonds-indtægter på 273.000,- kroner som er blevet anvendt til at forbedre rammerne i klubben.

Økonomi: Regnskabet gav et overskud på 455.000,- kroner, og bestyrelsen kunne endvidere præsentere en solid likvid beholdning samt en flot egenkapital. 

Budgettet for 2022 blev herefter fremlagt. Bestyrelsen budgetterer med et overskud på 415.000,- kroner.

Valg til bestyrelsen: Formand Erik Knudsen var på valg og modtog genvalg for 2 år.

Petter Skov var på valg og modtog genvalg for en ny 2-årig periode.
Mathias Knudsen var på valg, og blev valgt for en 2-årig periode.
Som kasserer indstillede klubben Sune Tychosen. Han blev valgt for en 1-årig periode.
Som suppleant til bestyrelsen blev Henrik Pedersen genvalgt.

Valg af revisorer: Som kritiske revisorer blev Carsten Grønning & Per Vingaard genvalgt. Ib Ketelsen modtog ligeledes genvalg som revisor-suppleant. 

Evt: John Krølle Nielsen gjorde opmærksom på dameafdelingens 50års-jubilæum. Daniel Piwodda spurgte ind til klubbens forventede investeringer i børne – og ungdomsafdelingen. Henrik Pedersen stillede spørgsmål til klubbens forventede entre-indtægter. Børge Jørgensen gjorde opmærksom på behovet for gode frivillige kræfter. Lars Eriksen fortalte om klubbens støtte-ordninger hos bla. OK-Benzin & Energi Fyn. John Nielsen fortalte om samarbejdet med Odendo, samt behovet for at fortsætte den økonomiske ansvarlighed. 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden mens de ca. 45 fremmødte medlemmer rundede af med at synge klubsangen. 


Læs også

En gang blå, altid blå