Referat fra generalforsamling d. 7/3-23

Generalforsamling

Udgivet: 15 marts, 2023 Forfatter:

Formanden Erik Knudsen bød velkommen til årets generalforsamling. Den første i en årrække, som ikke har været påvirket af coronaen.

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen som dirigent. Det blev godkendt og herefter overtog Ib Ketelsen afviklingen af generalforsamlinge.

Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt på hjemmesiden og dagsorden indeholdt de i henhold til vedtægterne relevante punkter.

2) Beretning og uddeling af pokaler og priser
Mindeord over afdøde medlemmer og venner af B1913 v. Peter Nielsen

Traditionen tro mindedes afdøde medlemmer og venner af B1913.

Bent Løfqvist 14/4-22
Bent Løfqvist var en af Blås helt store kæmper. Han fik en landskamp men er ellers kendt for at have en rekord i Mesterholds-/champions league-sammenhæng nemlig at han scorede 5 mål i en kamp i mesterholdenes turnering i 1961 mod Spora Luxembourg.

Eskild Frederiksen 27/4 – 22
Eskild Frederiksen gjorde i mange år en stor indsats både som formand i ungdomsafdelingen og i bestyrelsen. Eskild Frederiksen er samtidig kendt som far til Niels Frederiksen (tidligere Brøndby-træner).

Derefter rejste alle sig og holdt et minuts stilhed til ære for de afdøde.

Uddeling af pokaler v. formand Erik Knudsen
 • Ungdomspokal
  Morten Traczyk Hermansen har som en af de få været med rigtigt længe i vores B&U afdeling. Først som støttende forældre, der sørgede for at hans den ældste altid mødte til træning og kamp. For snart 4 år siden blev Morten træner på årgangen, og selvom det på et tidspunkt så ud til at vi måtte lukke ned pga for få børn, blev han på posten og troede på projektet og klubben. Hans tro gav bonus og efter kort tid var årgangen den hurtigst voksende i klubben.

  Her en del år senere er Morten stadig træner, og han er samtidig et rigtigt klubmenneske. Er der behov for hjælp stiller Morten op, om det så gælder til stævner, arrangementer for børnene eller kamp. Uden folk som Morten var vi ikke igen blevet en børneklub på Campusvej.
 • Albani-pokal (Herresenior)
  Årets Albani-pokal blev tildelt David Easter med følgende motivering: Han passer sine ting til punkt og prikke! Er altid i godt humør og positiv. En kæmpemotor på DS-holdet.
 • Lone Rasmussen-pokal (Damesenior)
  Årets Lone Rasmussen-pokal blev tildelt Freja Strand Petersen med følgende motivering: Freja er en ægte ’13-kvinde’ både sportslig og socialt. Freja har altid stået på træneren og holdets side. Afbud er et ikke-eksisterende ord i hendes tanker. Hun er altid til træning og kamp; en sand fanebærer og ledertype.

  Frejas sportslige niveau er der ikke en finger at sætte på, teknisk ligger hun i top-3, fysisk ekstrem stærk, altid hårdtarbejdende og holdet har altid hendes opbakning 110%. En ægte vindertype og på banen går hun gerne lidt over stregen … på den cool måde.

  Hun er en spiller der er uundværlig på alle parametre, altid klar med små fif eller ændringer og hun har alles opmærksomhed og respekt. De Blå har en perfekt ambassadør i Freja, vellidt og velanset i samtlige klubber holdet møder. Kæmpe respekt.
 • Æresmedlemmernes pris
  Prisen blev motiveret af Leif Jaug. Årets modtager er en mand, som i rigtig mange år har gjort en rigtig stor indsats omkring 1. holdet herrer. Modtageren var Lars Bo Schmidt.
Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning

Intro:
2022 er det første år hvor vi er helt ude af coronaens skygge, men vi har fortsat aktivitetsmæssigt – især i forhold til styrkelse af det økonomiske grundlag og i forhold til sponsorer et betydeligt stykke arbejde foran, som vil være af afgørende betydning for klubbens fremtidige planer.

Som det er fremgået af beretningerne de seneste år, har fokus været på at få skabt stabilitet og et stærkere fundament for klubbens udvikling fremover især på det økonomiske område men også på det sportslige og organisatoriske område. Målet er at få skabt en mere fokuseret retning og et samlet klubliv på tværs af klubbens mange små fællesskaber. Det er fortsat fokus hvor klubben fremadrettet vil skulle udvikle sig hvis vi skal nå det ønskede mål

Økonomi:
Klubben er efter år med en sund økonomi gældfri, og har været det i en årrække. Vi kommer ud af 2022 med et overskud – mindre end de seneste år, men et overskud.

Mindskelsen i overskuddet er primært begrundet i, at vi på bagkant af Corona nu igen opererer på fuldt aktivitetsniveau. Det betyder at udgifterne er steget, mens indtægterne ikke har haft samme stigning som udgifterne. En fortsat øgning i indtægter og en stærk omkostningsstyring er derfor et fokuspunkt for bestyrelsen i 2023.

Sportslige:
Generelt ser det fornuftigt ud sportslige område. Der er mindre fremgang i antallet af medlemmer, så vi nu er i alt 663 medlemmer her af godt 130 medlemmer i børne- og ungdomsafdelingen og 110 medlemmer i kvindeafdelingen. I forhold til de sportslige resultater lykkedes det de bedste kvinder at blive i kvindeserie Vest og de bedste herrer befinder sig stadig i danmarksserien.

I.f.t. persongalleriet omkring spillerne er det lykkedes at skabe stabilitet og udvikling i klubben. Her det er lykkedes at fortsætte med sportschef, holdledere og cheftrænere for damernes og herrernes trup 1 – og endda fået udvidet antallet af trænere, ligesom træner- og ledergruppen i ungdom er udvidet.

Sundhedsteam13 er også bibeholdt og der er indgået en sponsoraftale med Tidens Kiropraktor. Samarbejdet vedrører i første omgang Herre Danmarksserien og Kvinde Serie Vest. På baggrund af erfaringerne tages der efterfølgende stilling til, om samarbejdet skal udvides til at omfatte flere dele af klubben.

Organisatorisk:
Klubben er stadig udfordret på at styrke det frivillige fundament for klubben. Kigger vi ud over egen klub, så er dette en samfundstendens og ser kun ud til at forsætte de kommende år. Bestyrelsen vil på baggrund af dette også kigge ind i nye strategier for frivillighed og rekruttering.

Hermed også en opfordring til alle om at overveje om de kunne være interesserede i at lave lidt i klubben. Det er vigtigt at sige, at ALLE typer af bidrag er velkommen!

Opdatering om nationalt fodboldcenter og velfærdsforliget:
Det er desværre en gentagelse fra tidligere år, at der fortsat er udfordringer for klubben med de fysiske rammer – især adgang til kunstgræsbaner, når vejret og vinteren forhindrer at vi kan bruge de eksisterende baner. Her har planerne for et nationalt fodboldcenter i tilknytning til SDU været en forhindring for klubben, men trods fortsat uklarhed om situationen arbejder klubben nu selvstændigt på en egen kunstgræsløsning.

Primo 2021 vedtog velfærdsforligspartierne placering af de 5 nye kunstgræsbaner – desværre ikke til området for B1913. De blev i stedet placeret hos B67 og i Højby. Disse planer skulle være igangsat i 2022, men som følge af en meget lang proces i forhold til renovering af kunstgræsbanen i Næsby (som den første) er projektet endnu ikke sat i gang, men skulle efter planerne blive færdig i løbet af 2024 og de øvrige baner skulle derefter komme i løbet af yderligere 2 – 3 år.

Den – næsten – stilstand både på det lokalpolitiske plan samt National fodboldcenteret udfordrer og har selvfølgelig udfordret klubben. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi nu selv igangsætter en proces omkring etablering af en kunstgræsbane. Det er der en indledende dialog med FREJA (statens ejendomsadministrator) om.

Bestyrelsens sammensætning og ændringer:
Der har ikke været udskiftninger i bestyrelsen siden sidste generalforsamling

Arbejdet i bestyrelsen:
Bestyrelsen har i den forløbne haft fokus på at udvikle kommunikationssiden. Vi har nu fået en ny hjemmeside som skal fungere som hele klubbens hjemmeside. Den er vi rigtig godt tilfreds med. En stor tak til Jesper Lidastein Carlsen for hans indsats for at få den op at stå sammen med Mathias Knudsen og Lars Eriksen.

Vi er fortsat udfordret i forhold til sponsor- og erhvervsnetværk, og der er behov for en forstærket indsats for at kunne tiltrække sponsorer. Vi står over for en betydelig indsats med at skulle genetablere erhvervsnetværk og sponsorpleje og den del af indtægtssiden, som vedrører sponsorer.

Vi har i forhold til sidste beretning arbejdet i mindre grad med fundraising – bortset fra støtte til nyt lys på grusbane. Det arbejde fortsætter men i mere begrænset omfang.

Klubbens sundhedsudvalg:
SundTeam13, har fungeret tilfredsstillende og i godt samarbejde med sportschef og trænerne i førsteholdstrupperne på herre- og dame-siden.

Klubbens sportslige udvalg:
Har i det indeværende år især fungeret gennem dialogen mellem formanden og sportschefen hos herrerne og et bestyrelsesmedlem og sportschefen hos damerne. Det vil skulle genetableres og udvikles i det kommende år.

Eksternt samarbejde:
Vi har generelt et godt og konstruktivt samarbejde og kontakt med kommunens fritidsforvaltning. Der er som en del af velfærdsforliget afsat særlige midler til at indgå lokalaftaler om udvikling af lokalområderne inden for de enkelte skoledistrikter. Der er netop indgået en aftale om skoledistriktet omkring Rosengaardsskolen som B1913 har taget aktivt del og som vi håber kan være med til at skabe større synlighed omkring B1913 – ikke mindst i forhold til børn – og ungeafdelingen.

Der arbejdes også altid mod at styrke det generelle samarbejde, så vi forhåbentlig kan præge fremtidige beslutninger til gavn for idrætten i Odense.

Børn og ungdom:
2022 er året hvor vi for alvor kan sige at vi er tilbage som børne- og ungdomsklub. I foråret fik vi vores første ungdomshold i 5 år, og i efteråret voksede dette til hele 2 ungdomsårgange, da U12érne rykkede op og blev ungdomsspillere. Dermed er vi efter mange års hårdt arbejde endelig igen repræsenteret i både børne-og ungdomsrækkerne på Fyn, og høster samtidig frugten af den tro vi havde på, at det nok skal blive til noget igen, fra dengang hvor vi kun stod med 8 børnespillere i 7-års alderen tilbage i hele klubben. Det er nemlig de 7-årige, der nu er blevet unge, og som om ikke så mange år går hen og bliver senior. Det gør vores U14 drenge også og selvom der er 5 år til, er vi meget tættere på at have sammenhæng og en direkte fødekæde til seniorafdelingen, end vi har haft det længe.

Børnesiden har det også været et fremragende år for klubben. I juni måned blev vi som bare den 4. klub på Fyn certificeret som DBU Børneklub. En certificering der ikke gives nemt, men hvor man skal leve op til en række forpligtigelser og fremtidige krav.

Noget der for B1913 blev en hurtig proces, da vi i de seneste mange år, på eget initiativ, har arbejdet med børnefodbolden med en tilgang, der skulle vise sig at passe lige ind i DBU´s børnefodboldkoncept. Vi blev i efteråret igen bekræftet i at vi for alvor er tilbage som børne- og ungdomsklub, da vi her blev nomineret til DBU Fyns Årets Børneklubpris. Denne vandt vi desværre ikke, men alene det at være blandt de 3 finalister og blive inviteret til den store prisoverrækkelse, tager vi som en anerkendelse af os som børneklub.

På det overordnede plan er der også fortsat stor udvikling og fremskridt for B&U afdelingen, som vi har set det de seneste par år. Vi er vokset til at have godt 150 børne- og ungdomsspillere i klubben, og har fået afviklet masser af fodboldarrangementer for medlemmerne. Blandt andet bød 2022 på vores første egen interne fodboldskole, hvor årgang 2010 og 2013 i den første uge af deres sommerferie havde fornøjelsen af at spille en masse bold, og hygge sig med boldlege og fællesskab. Champions Cup blev som hvert år afholdt i den første weekend af august, og satte igen igen nye rekorder med 130 deltagende hold og 3000 besøgende på Campusvej hen over de 2 dage.

Vi ser ind i et 2023 med glæde og stor forventning. Tilgangen af unge spillere ser ud til at fortsætte, og vi kan til næste år se frem til at have fuldt sammenhængende årgange fra de 4-årige og frem til de 10-årige, hvilket vil sige at vi næsten er i mål med at dække samtlige børneårgange. Vi har spændende samarbejder i støbeskeen, og får skabt masser af liv på Campusvej med vores efterhånden klassiske børnestævner og til næste år også med et udendørs ungdomsstævne. Som man siger ”De Blå er til at stole på”, og det må man sige at vores tro om en genrejsning af B&U afdelingen har været.

Herre 1 og 2:
Vi gik ind i 2022 med masser af optimisme oven på en god afslutning på efteråret. Det blev dog en brat opvågnen, da starten var tung og hvor det ene nederlag afløste det andet. Der blev justeret i trænerteamet hvor Frank Nielsen vendte tilbage og derfra blev det en fin halvsæson, hvor den opnåede femteplads var godkendt, dog ingen tvivl om at med en bedre kontinuitet burde placeringen have været i Top 3.

Opstarten efter sommerferien var præget af dårlig ferieplanlægning, hvilket var en af årsagerne til at holdet ikke var parat ved en meget tidlig turneringsstart. Igen måtte der arbejdes op ad bakke, men heldigvis fandt holdet en god stime og midtvejs i turneringen var en topplacering absolut inden for rækkevidde. Det tætte og hårde kampprogram har dog tæret på en forholdsmæssig smal trup i slutningen af turneringefteråret. Udfordringen på den korte bane er at få sat to gode halvlege sammen i samme kamp, dernæst på den længere bane at holde et langt bedre niveau over flere kampe.

Vi siger farvel igen til Frank pga nye jobmæssige udfordringer, der arbejdes på at finde en kapabel assistenttræner, ligeledes markedet for en mulig spillende assistent afsøges. Vi har ansat Lars Dall-Hansen som målmandstræner, hvilket har været et godt løft ikke mindst på grund af hans dedikation til jobbet.

Alle tre holdledere fortsætter deres utrættelige arbejde for truppen, hvilket simpelthen ikke kan påskønnes nok!

Hold 2 blev ramt af de samme mekanismer som gjaldt for DS, en masse udfordringer, der først blev løst da Piwodda tog et træk med holdet. Efter sommerferien har kampafviklingen påhvilet Sportschefen og det fortæller alt om holdets kvalitet, at de i det nye år igen skal spille kvalifikationsspil til Serie 1.

I 2023 er det stadig meningen at bevare den “store” trup, dvs at DS og Hold 2 træner fælles i en vis udstrækning. Til at varetage træning og kampe for Hold 2 er Søren Lehman Platz ansat fra årsskiftet, hvilket der forventes en del af.

Der er i efterårets løb blevet indgået bedre relationelle samarbejder med de øvrige seniorhold, hvilket på sigt styrker muligheden for rekruttering internt i klubben.

Bredde:
2022 blev året hvor fodboldfællesskabet igen for alvor rykkede på græs efter et par år præget af diverse forholdsregler pga corona.

B1913 har imidlertid også yderligere et hold der i foråret 2023 skal spille med om oprykning til S1. Det er et af klubbens studiehold (BEAfraid FC) der har haft en nærmest eventyrlig succes siden deres S4-debut i 2021. Et par af spillerne har endda fået debut for vores DS-hold i 2022.

Klubbens tredje åbne hold under ledelse af Jan Rix og Karina Nygaard fortsætter stædigt deres fremgang. Holdet skal nu spille med om oprykning til S2.

På nuværende tidspunkt har hele 12 seriehold (heraf 4 kvindehold) meldt sig klare til forårets turnering. Kort sagt en god og stabil fremgang for vores serie- og studiehold som nu ser frem til snart at komme på græs.

B1913 ser også i dette år frem til et rigtig godt og frugtbart samarbejde med de studerende fra SDU.

Damer:
Det var med stor spænding at vi gik ind i forårsturneringen hos Kvindeserie Vest da vi lå a point med nr 1 fra Brabrand til at rykke op i 2.  Division. Men både Brabrand og Fredericia havde oprustet med divisions spillere i vinterpausen. Så 3. Pladsen i foråret i ligaen kan betegnes som godkendt. Efterårs sæsonen blev desværre uden 3 spillere som i foråret tilsammen havde scoret mere end halvdelen af målene og leveret det samme antal assists.

Dertil valgte DBU at sæsonen skulle starte inden sommerferien var slut. Så ja en svær start for både vores KSV hold og Serie 1 hold.

Men efter den svære start i August fik trænerteamet trimmet de 3 trupper, KSV, Serie 1 og 7 mands så de endte med at kvinderne overlevede i kvindeserien suppleret med et par flotte 4. Pladser og dermed fortsætter fremgangen for dameafdelingen.

Oldboys:
Siden 10. marts 2022, hvor Old Boys afdelingens seneste ordinære generalforsamling blev afholdt, har der været følgende aktiviteter:

 • Det sportslige og det sociale:
  Fynsmesterskabet i Guldrækken i OB70 turneringen blev vundet efter 18 kampe og 49 points. Det blev til 16 sejre, en uafgjort og et nederlag.

  Vinterturneringen 21/22, hvor Kerteminde og Lumby var modstanderne blev ligeledes med B1913 som sejrherre.

  I vinterturneringen 22/23, der endnu ikke er færdigspillet, deltager fire hold. Det er TPI, Kerteminde, Odense Sygehus Idrætsklub og B1913.
 • Bestyrelsen old Boys:
  Old Boys bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med at være synlige i klubben. Dette er forsøgt gennem bl. a disse aktiviteter:
  • 1. Oplæg og referat fra og om vores OB70 hold.
  • 2. Salg af merchandise i forbindelse med lokalopgør i Danmarksserien.
  • 3. Istandsættelse af klubbens museum og implementering af værested for B1913’s voksende ungdomsafdeling.

Bestyrelsen vil fortsætte disse aktiviteter i 2023 og ser frem til eventuelle nye tiltag. Gerne i samarbejde med den voksende ungdomsafdeling.

Under den mundtlige beretning kunne formanden referere til, hvad der også havde været omtalt i Fyns Stiftstidende, at der i modsætning til, hvad der fremgik af den skriftlige beretning, så havde DBUs bestyrelse truffet beslutning om, at der skal etableres et nationalt træningscenter, som maksimalt må ligge 45 minutters transport fra Kastrup Lufthavn og Idrætsparken. Dermed er planerne om et nationalt fodboldcenter i Odense skrinlagt. Det betyder, at B1913 kan arbejde videre med egne planer om etablering af en kunstgræsbane og at der sandsynligvis kan etableres et samarbejde med SDU herom.

Beretningen blev ensstemmig godkendt.

3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet viste et overskud på 58.061 kr. – væsentlig mindre end de senere år, men udtryk for at omkostningerne er steget ikke mindst til udstyr og materialer mens indtægter ligger på nogenlunde samme niveau som i 2021.

Enkelte af regnskabets poster blev drøftet herunder indkøb og fordeling af tøj.

Regnskabet blev ensstemmig godkendt.

4) Fremlæggelse af budget til godkendelse

Budgettet indeholdt en mindre stigning i indtægter og med begrænsning i udgifter ikke mindst til udstyr og materialer. Derfor opererer budgettet med et overskud på 351.000 kr.

Budgettet blev vedtaget enstemmigt.

5) Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

6) Valg af formanden (i lige år)

Formanden var ikke på valg.

7) Valg af kasserer (i ulige år)

Kassereren Sune Thycosen var på valg. Han var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Sune Thycosen til kasserer.

Kassereren blev genvalgt.

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)

John Nielsen, Jette Jørgensen og Lars Eriksen er på valg.

Klavs Skov Pedersen er som ungdomsformand valgt af ungdomsafdelingen og er derfor medlem af bestyrelsen.

På valg personer:

 • På valg: Lar Eriksen. Lars Eriksen ønsker at genopstille i 2023.
 • På valg: Jette Jørgensen. Ønsker ikke at genopstille i 2023.
 • På valg: John Nielsen. Ønsker ikke at genopstille i 2023,

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen foreslog genvalg af Lars Eriksen og redegjorde samtidig for, at Henrik Lønfeldt havde tilkendegivet, at han var villig til at stille op til bestyrelsen. Henrik Lønfeldt bekræftede at han modtog valg. Derudover tilkendegav Jesper Lidastein Carlsen og Alexander Boe, at de også gerne stillede op til bestyrelsen.

Efter en præsentation af de 4 personer var der skriftlig afstemmig med følgende stemmeresultat: Der blev afgivet 34 stemmer heraf 1 blank og alle skulle stemme på 3 personer.

Stemmetallene var følgende:

Jesper Lidastein Carlsen, 33 stemmer
Lars Eriksen, 29 stemmer
Alexander Boe, 24 stemmer
Henrik Lønfeldt, 13 stemmer

Herefter konstaterede dirigenten Jesper Carlsen, Lars Eriksen og Alexander Boe som valgt til bestyrelsen.

9) Valg af 1 suppleant (vælges for 1 år)

Peter Spenner havde skriftlig tilkendegivet ønske om at stille op som suppleant. Der var ikke andre kandidater. Peter Spenner var derfor valgt.

10) Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog Carsten Grønning og Per Vingaard, som er nuværende kritiske revisorer blev genvalgt. De var indstillet på genvalg og blev herefter valgt.

Ib Ketelsen er revisorsuppleant og blev foreslået genvalgt. Ib Ketelsen var indstillet på genvalg og blev herefter valgt.

11) Eventuelt

Under evt. blev der bl.a. drøftet en styrkelse af kommunikation, bedre information om bestyrelsens medlemmer i form af telefonnumre m.v.

Flere fra kvindeafdelingen kom også med input til hjemmesiden med henblik på at gøre den bedre og mere synlig. Bestyrelsen lovede at tage de ting med sig i det videre arbejde på at gøre klubben endnu mere synlig generelt og samtidig også gøre det nemmere for medlemmerne at holde sig orienteret om, hvad der foregår i klubben og i de enkelte afdelinger.

Derefter takkede formanden først dirigenten for en god og myndig styring af generalforsamlingen og udover en lille erkendtlighed for dette var der også blomster til dirígenten, da han fornylig har rundet et skarpt hjørne (80 år). Endelig var der også blomster til Jette Jørgensen for hendes indsats i bestyrelsen, samtidig med at formanden også glædede sig over at hun fortsætter med at styre Rottehullet til 1. holdets kampe, forplejning til dommere m.m.

Generalforsamlingen sluttede med afsyngning af B1913s klubsang ”Sport og mod, venskabsbånd. Det skal være Trettens ”mærke…..” sluttende med et leve for klubben.


Læs også

En gang blå, altid blå