Old Boys generalforsamling 2024

Udgivet: 23 februar, 2024 Forfatter: Søren Tolberg

På en stille og rolig generalforsamling, med et lige så stille fremmøde, blev den fremlagte dagsorden gennemarbejdet på en lille time. Inklusiv suspenderingen af mødet, da kassereren vanen tro gav en omgang efter at regnskab og budget var enstemmigt godkendt.

Inden forsamlingen kom så langt kunne kassereren konstatere at 2023 gav et minus på en halv snes tusinde kr., grundet øgede udgifter og vigende indtægter.

Formanden Peter Nielsen kom i sin beretning vidt omkring, det sportslige, afdelingens bestræbelser på at være mere synlige ( salg af merciendaise, kampreferater og opdatering af museet) , frivillighed, sammenhængskraft men også manglen på kommunikation i klubben. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

Der var genvalg til formand Peter Nielsen, bestyrelsesmedlem Lars Bo Schmidt og sekretær Søren Tolberg, som alle havde sagt ja tak til en 2 årig periode mere.

Ny suppleant for 1 år blev valgt Per Ellegaard, der allerede har været ind og snuse til bestyrelsesarbejdet. 

Hæderspokalen blev i år givet til Kurt Grønning, der ikke behøver nogen nærmere præsentation. Spiller, træner, bestyrelsesmedlem, formand samt et utal af ad hoc opgaver som han har påtaget sig gennem årene.

Peter Nielsen overrække en bevæget Kurt Grønning hæderspokalen samt et erindringsbæger.
Den ”nye” bestyrelse, minus Lars Bo Schmidt, der grundet sygdom havde meldt forfald.

Bagerst fra venstre: Jan Laugesen, Jørn Andersen og Per Ellegaard. Forrest fra venstre: Peter Nielsen, Søren Tolberg og Georg Christiansen.


Læs også

En gang blå, altid blå