Generalforsamling i B1913

Boldklubben 1913

Udgivet: 9 februar, 2023 Forfatter:

Der afholdes generalforsamlingen i B1913 den 7. marts 2023 kl. 19.13. Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne v. Café13.

Generalforsamlingen starter kl. 19.13 og forventes afsluttet kl. 21.13. Klubben er vært ved en let forfriskning.

Klubben glæder sig til at se mange medlemmer denne aften.

Vel mødt i B1913 den 7. marts 2023 kl. 19.13.

Bestyrelsen
B1913

I henhold til pkt. 8 på dagsordenen er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:
Lars Eriksen, Jette Jørgensen og John “Krølle” Nielsen.

Lars Eriksen modtager genvalg. Klubben opfordrer derfor interesserede til at melde sig og gerne henvende sig til formanden inden generalforsamlingen, så vi er sikker på at få en fuldtallig bestyrelse.

Dagsorden ved generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år)
  Formand er ikke på valg
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
  kasserer er på valg. Sune er villig til at påtage sig opgaven igen.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)
  på valg er John Nielsen, Jette Jørgensen og Lars Eriksen.
  (Klavs Skov Pedersen er som ungdomsformand valgt af ungdomsafdelingen og er derfor medlem af bestyrelsen.)
 9. Valg af 1 suppleant
 10. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

§16. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 18 år, med et medlemskab på mindst 3 måneder, og som ikke er i restance ud over 6 måneder. Alle medlemmer har taleret. Derudover har forældre eller værge til et gyldigt medlem under 18 år både møde- og taleret.

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.


Læs også

En gang blå, altid blå