Generalforsamling i B1913

Boldklubben 1913

Udgivet: 9 januar, 2024 Forfatter: Bestyrelsen

Der afholdes generalforsamlingen i B1913 Tirsdag d. 5. marts 2024 kl. 19.13. Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne v. Café13.

Generalforsamlingen starter kl. 19.13 og forventes afsluttet kl. 21.13. Klubben er vært ved en let forfriskning.

Klubben glæder sig til at se mange medlemmer denne aften.

Vel mødt i B1913 den 5. marts 2024 kl. 19.13.

Bestyrelsen
B1913

Dagsorden ved generalforsamling er som følger:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Ib Ketelsen som dirigent.
 2. Mindeord, Beretning og uddeling af pokal og priser
  • Mindeord over afdøde medlemmer og venner af B1913 v. Peter Nielsen
  • Uddeling af pokaler ved fmd. Erik Knudsen:
   • Ungdomspokal
   • Albani pokal (herresenior)
   • Lone Rasmussen-pokal (damesenior)
  • Æresmedlemmernes pris v/ Peter Nielsen
 3. Formanden aflægger beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Kassereren fremlægger regnskabet.
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  Kassereren fremlægger budget for 2024
 6. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal sendes til erkn@b1913.dk – Senest d. 15 januar 2024
 7. Valg af formand (i lige år)
  Formanden Erik Knudsen er indstillet på genvalg.
  Bestyrelsen indstiller at formanden genvælges
 8. Valg af kasserer (i ulige år)
  kassereren (Sune Thycosen) er således ikke på valg, men bestyrelsen har sammen med Sune drøftet opgaverne og med henvisning til manglende tid, har Sune Thycosen tilkendegivet at han gerne vil trække sig, hvis der kan findes en anden person. Sune Thycosen trækker sig derfor som kasserer. Mathias Knudsen er indstillet på at påtage sig opgaven.
  Bestyrelsen indstiller at Mathias Knudsen bliver valgt som kasserer
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)
  Petter Skov og Mathias Knudsen er på valg.
  Petter Skov er villig til genvalg mens Mathias Knudsen ikke ønsker at fortsætte jf også ovenfor.
  Lars Eriksen ønsker at udtræde.
  Bestyrelsen indstiller genvalg til Petter Skov. Der således to ledige pladser som skal besættes i  bestyrelsen.
 10. Valg af 1 suppleant (vælges for 1 år)
  Peter Spenner blev valgt sidste år. Er villig til genvalg.
 11. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant
  Carsten Grønning og Per Vingaard er nuværende kritiske revisorer. De er villige til at fortsætte.
  Bestyrelsen indstiller Carsten Grønning og Per Vingaard til genvalg.
 12. Evt.

§16. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 18 år, med et medlemskab på mindst 3 måneder, og som ikke er i restance ud over 6 måneder. Alle medlemmer har taleret. Derudover har forældre eller værge til et gyldigt medlem under 18 år både møde- og taleret.

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.


Læs også

En gang blå, altid blå