Bestyrelsen i B1913 har holdt strategiseminar

Boldklubben 1913

Udgivet: 17 august, 2023

Bestyrelsen i B1913 holdt den 7. august et strategimøde for at drøfte de store linjer i det fortsatte arbejde i klubben. Udover bestyrelsen deltog også medlemmer fra flere af klubbens afdelinger.

Erik Knudsen, formanden for bestyrelsen, indledte med at fortælle lidt om de udfordringer klubben arbejder med.

  • Klubbens beliggenhed ved universitetet giver os en stor mulighed for at tiltrække mange unge mennesker, men hvordan bliver de en fast del af B1913?
  • Der mangles frivillige i klubben. Men hvordan får vi fortalt om værdien af at være frivillig i B1913 og er vi tydelige om fællesskabet og værdierne?
  • Økonomien ser fornuftig, men vi mangler stadig kapital for at kunne investere i bl.a. en kunststofbane og bedre faciliteter.
  • På ungdomssiden er klubben ved at ”drukne” lidt i egen succes- her er stor tilgang af ungdomsspillere, men har vi også en organisation til at takle opgaven?
  • På seniorplan skal der generelt ske en opstramning af organisationen på baggrund af de forventninger vi har til vores førstehold i både herre- og dameafdelingen.
  • Vi vil stadig gerne blive bedre til at kommunikere ud om B1913 – både internt og eksternt.

Bestyrelsen havde derefter nogle indlæg.

Alexander Boe holdt et oplæg om ” Medlemskab og værdimæssigt grundlag.”

På den baggrund var der en drøftelse af, hvad der kendetegner at være medlem af B1913 og i særdeleshed hvad man ønskede, der skulle være et kendetegn af være medlem af B1913. Der var mange gode input, men et klart ønske om at skabe eller genskabe nogle traditioner i klubben – f.eks. at sørge for en fælles opstart i hele klubben.

Lars Eriksen gennemgik frivillighedspolitikken, og hvorfor man skulle være frivillig i B1913. Frivillighedspolitikken skulle gerne understøtte den enkelte frivillige, så det var enkeltes kompetencer, som blev brugt rigtigt. Der er og skal være stor opmærksomhed på at den frivillige træner ikke er alene, men en del af et team og bliver understøttet af klubbens bestyrelse.  På kommunalt plan indgår klubben i mange samarbejder med lokalområdet skoler, så B1913 på langt sigt kan blive klubben i sydøst.

På seminaret fremlagde Rina Østergaard et forslag til en sundhedsklinik i klubben. Klubben har fået et sponsorat og en del frivillige har meldt sig til at lave en sundhedsklinik for klubbens medlemmer. Forslaget blev kombineret med et ønske om åbne klubaftener i klubhuset, og er et af de konkrete tiltag bestyrelsen vil drøfte på et kommende møde.

Erik Knudsen samlede op på aftenen og hæftede sig meget ved, at alle fremmødte, ville klubben og hele klubben.  

Det blev et fint møde i B1913. Der blev talt om åbent om bedre samarbejde og bedre til at indbyde hinanden til fællesskab og arrangementer.

Vi kan rigtig meget i B1913.


Læs også

En gang blå, altid blå