Læs om beretning, regnskab & valg fra årets generalforsamling

Udgivet: 13 marts, 2024 Forfatter: Bestyrelsen

Tirsdag d. 5 marts 2024 afholdte Boldklubben 1913 den ordinære generalforsamling. 

Inden generalforsamlingens formelle start mindedes forsamlingen Jørgen Erik Engelbrecht som i årets løb var gået bort. Jørgen Erik Engelbrecht har testamenteret 50.000,- til B.1913, som efter aftale med hans søn, skal gå til finansiering af kunstgræsbane.

Formand Erik Knudsen bød forsamlingen velkommen.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen, og det blev godkendt af forsamlingen. 

Uddeling af pokaler: Ungdomspokalen tilfaldt Klavs Skov Pedersen fra børne – ungdomsafdelingen. Albanipokalen blev uddelt til Nicklas Stokholm Jensen, mens Maiken Astrup blev modtageren af Lone Rasmussen pokalen.

Formandens beretning: Formand Erik Knudsen indledte sin beretning med en afrunding på nomineringen som Årets Idrætsforening 2023. B.1913 var blandt de seks nominerede. B.1913 har i den forbindelse modtaget en check på 10.000,- kroner. Herefter fulgte en orientering omkring det økonomiske og organisatoriske i klubben. Yderligere blev situationen omkring det Nationale Fodboldcenter afrundet. På medlemsfronten var der igen i 2023 fremgang, og medlemstallet er nu oppe på 664. 

Klubbens økonomi er solid, og regnskabet vil for sjette år i træk vise et pænt overskud. Nærmere herom under punktet økonomi. Formanden gav endvidere en sportslig status i hver af klubbens afdelinger, herunder også Old Boys afdelingen, som ugen før afholdte generalforsamling.

Økonomi: Regnskabet gav et overskud på 281.900,- kroner, og bestyrelsen kunne endvidere præsentere en solid likvid beholdning med en egenkapital på 1.2 mio. Bestyrelsen tilkendegav en tilfredshed med resultatet, efter et år med mange store omkostninger. Budgettet for 2024 blev herefter fremlagt. Bestyrelsen budgetterer med et overskud på 250.000,- kroner.

Valg til bestyrelsen: Formand Erik Knudsen var på valg og modtog genvalg for 2 år.

Kasserer Sune Tychosen var ikke på valg, men ønskede at udtræde. Bestyrelsen foreslog valg af Mathias Knudsen, som blev valgt for 1 år. 

Petter Skov var på valg og modtog genvalg for en ny 2-årig periode. Lars Eriksen blev på seneste generalforsamling valgt for en 2-årig periode men ønskede at udtræde.

Mathias Knudsen var også på valg, men ønskede ikke at fortsætte, da han istedet påtog sig opgaven som kasserer for en 1-årig periode.

Peter Wind Spenner blev af bestyrelsen indstillet og valgt for en 2-årig periode, mens Majken Astrup blev valgt for en 1-årig periode. Som ungdomsformand var Nils Kruse af ungdomsafdelingen blevet valgt, og indtræder derfor i bestyrelsen.

Som suppleant til bestyrelsen blev Lone Rasmussen valgt.

Valg af revisorer: Som kritiske revisorer blev Carsten Grønning & Per Vingaard genvalgt. Ib Ketelsen modtog ligeledes genvalg som revisor-suppleant. 

Evt: Ordet var frit, og det gav anledning til et spørgsmål omkring opfølgning på drøftelserne om frivillighed i klubben. Slutteligt takkede formanden dirigenten, og forsamlingen sluttede af med at synge klubsangen.


Læs også

En gang blå, altid blå