Generalforsamling 2023

Boldklubben 1913

Udgivet: 2 marts, 2023 Forfatter:

Der indkaldelse til generalforsamling i B1913 tirsdag d. 7. marts 2023 i Cafe 13 (Lokalet første sal på Campus Road)

Dagsorden ved generalforsamlingen er som følger:
Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Ib Ketelsen som dirigent.
 2. Beretning og uddeling af pokaler og priser
  • Mindeord over afdøde medlemmer og venner af B1913 v. Peter Nielsen
  • Uddeling af pokaler v. formand Erik Knudsen
   • Ungdomspokal
   • Albani-pokal (Herresenior)
   • Lone Rasmussen-pokal (Damesenior)
  • Æresmedlemmernes pris
  • Formanden aflægger bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  Kasseren fremlægger regnskabet (Som følgende af manglende kasserer foregår fremlæggelsen ved formanden)
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  Bestyrelsen fremlægger budget for 2023 v. formand Erik Knudsen
 5. Behandling af indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamling.
 6. Valg af formand (I lige år)
  Formanden er ikke på valg
 7. Valg af kasserer (I ulige år)
  Sune Thycosen er på valg. Er villig til genvalg
  Forslag til kasserer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Sune Thycosen.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)
  • På valg: Lars Eriksen (Ønsker at genopstille)
  • På valg: Jette Jørgensen (Ønsker IKKE at genopstille)
  • På valg: John Nielsen (Ønsker IKKE at genopstille)

   Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Eriksen. Der skal derudover vælges to nye medlemmer.
 9. Valg af 1. suppleant (Vælges for 1 år)
  Der skal vælges suppleant
 10. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant
  Carsten Grønning og Per Vingaard er nuværende kritiske revisorer og revisorsuppleant og bestyrelsen foreslår genvalg til begge.
 11. Eventuelt

Erik Knudsen,
Formand

Læs vores vedtægter her

Se beretningen fra 2022 her


Læs også

En gang blå, altid blå